imagen de Sant Ignasi

Per a HTSI és fonamental la relació constant amb les empreses que conformen el sector turístic i hoteler. Per això, des de la institució es desenvolupen diverses activitats conjuntes amb l’empresa que es tradueixen en resultats positius per ambdues parts:

  • Cada curs, un ampli nombre de professionals acudeixen a les aules de HTSI per a realitzar xerrades, conferències i seminaris en tots els programes, sempre adaptats al nivell de l’auditori i integrat en assignatures i temes específics. D’aquesta manera, HTSI assegura el contacte dels estudiants amb la indústria, i fomenta el coneixement dels reptes constants que es plantegen al sector.
  • Per assegurar el coneixement in situ de la realitat empresarial i donar als estudiants la possibilitat d’intercanviar opinions amb els professionals a les mateixes seus de les empreses, HTSI potencia les visites tècniques dels universitaris a diverses companyies punteres del turisme i la hoteleria.
  • Regularment, HTSI organitza jornades professionals destinades a transferir coneixement acadèmic des de la universitat al sector sobre diferents temes estratègics de rellevància en el marc del turisme i la hoteleria.

HTSI fomenta la relació i contacte en aquests àmbits. Si té qualsevol suggeriment, contacti amb: cdo@tsi.url.edu

UNIJES ceicast